จุดเช็คอิน

เที่ยวดูบรอฟนิก (Dubrovnik)

 

เที่ยวทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes) หรือ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 

 

เที่ยวเมืองฮวาร์ (Hvar Town)

 

เที่ยวเมืองโรวินจ์ (Rovinj)

 

เที่ยวเมืองซาเกร็บกอร์นจิกราด (Zagreb’s Gornji Grad)